Sigma Slovakia - člen Sigma Group
English:
Sigma
Slovakia s.r.o.
Sigma
Group a.s.
Produkty,
Služby
Referencie
Certifikáty
Kde nás nájdete
 

Aktualizované 06/05/2017

Powered by SLOVANET

Sigma Slovakia

Sigma Slovakia je pripravená zabezpečiť kompletne technickú a obchodnú stránku dodávky priemyselných čerpadiel. Sme pripravení poskytnúť nielen kusové dodávky priemyselných čerpadiel, ale i komplexné dodávky „ na kľúč „ podľa potrieb zákazníka v oblasti systémov čerpacích staníc pre rôzne oblasti hospodárstva.

Naša spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2000 s cieľom dosahovať neustály rast organizácie, zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania a skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb v rámci celého radu procesov podporujúcich zabezpečenie obchodnej a poradenskej činnosti v oblasti čerpacej techniky v súlade požiadavkami platnej legislatívy, technických noriem a očakávaním zákazníkov.

Zabezpečujeme dodávky:

 • Priemyselné čerpadlá z produkcie Sigma Group a.s.
 • Priemyselné čerpadlá z produkcie Sigma Pumpy Hranice s.r.o.
 • Malé priemyselné i spotrebné čerpadlá z produkcie Sigma 1868 s.r.o. i Sigma Pumpy Hranice s.r.o.
 • Vykonávame malé investičné akcie formou „na kľúč" v oblasti:

 • Modernizácia a optimalizácia napájacích staníc kotlov
 • Modernizácia čerpacích staníc vodného hospodárstva /hlavné čerpacie stanice, vstupné čerpacie stanice, čerpacie stanice chladiacích okruhov a pod./
 • Poskytujeme služby:

 • Poradenská činnosť pri spracovaní investičných plánov /technická pomoc/
 • Spracovanie projektov
 • Montáž a šéfmontáž pri dodávkach priemyselných čerpadiel a zaškolenie obsluhy, zabezpečenie opráv a servisu priemyselných čerpadiel

  Sigma Slovakia chce udržať dobré meno značky SIGMA komplexným prístupom. Ponúka ako samotné dodávky čerpadiel tak i vykonávanie malých investičných akcií. Pri špecifikovaní parametrov čerpadiel ,alebo hotového diela spolupracuje s materskými výrobnými závodmi.

  Pracovníci Sigma Slovakia spol. s r.o. svojím otvoreným prístupom sú zárukou rýchleho špecifikovania technického rozsahu a následne i obchodnej realizácie. Sú nápomocní zákazníkom pri koncipovaní požiadaviek.

  Pri kontaktovaní našej spoločnosti, prosím obráťte sa na naše kontaktné čísla:
  Kancelária: tel.: 048 / 472 3600 fax.: 048 / 472 3636
  e-mail: sigma@sigmaslovakia.sk

 • sigma
 • Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať pri písomnom styku s našou spoločnosťou prosíme používať právnu a poštovú adresu:
  SIGMA SLOVAKIA SPOL. S R.O.
  Zvolenská cesta 14
  974 01 Banská Bystrica
 • sigma
 • Vážení zákazníci, dovoľte nám ponúknuť časť nášho sortimentu pre dom a záhradu. Ďalšie informácie získate na predajna@sigmaslovakia.sk, alebo si môžete stiahnuť brožúru Dom a záhrada.
 • sigma
  Z výrobného programu Sigma Group a.s.,si môžete vybrať vhodné čerpadlá podľa oblasti používania,prípadne podľa zvolených parametrov.
  sigma
  Dotazník pre objednávku priemyslových čerpadiel môžete stiahnuť tu:dotazník na objednávku vo formáte PDF.
  Download Acrobat Reader