Sigma Slovakia - člen Sigma Group

English:
Sigma
Slovakia s.r.o.
- Pracovníci
- Politika kvality
Sigma
Group a.s.
Výrobný
program
Referencie
Certifikáty
Kde nás nájdete
Stiahnuť brožúru
(.pdf)

Sigma Slovakia

POLITIKA KVALITY A CIELE SIGMA SLOVAKIA

CIEĽ

Cieľom spoločnosti Sigma Slovakia, s.r.o. je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj v oblasti čerpacej techniky. Plne si uvedomujeme, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným uspokojovaním potrieb, požiadaviek a želaní našich zákazníkov. Súčasne si uvedomujeme, že naši pracovníci sú základným stavebným kameňom rozvoja spoločnosti a preto ich sústavne získavame pre plnenie tohto cieľa a budeme efektívne využívať ich kvalifikáciu a schopnosti na dosiahnutie neustáleho zlepšovania všetkých našich činnosti.

POLITIKA KVALITY

 • Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a schopnosť zabezpečiť požiadavky zákazníkov v oblasti čerpacej techniky.
 • V jednaniach so zákazníkmi preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov ako o základný predpoklad nášho dlhodobého úspechu.
 • Ako predpoklad poskytovania kvalitných služieb zákazníkom udržiavať vysokú úroveň organizácie práce jednotlivých organizačných jednotiek spoločnosti, zabezpečiť neustále zlepšovanie úrovne vykonávaných činností, uplatňovať rovnaké princípy odbornosti, solídnosti, korektnosti a zdvorilosti platné pre zákazníkov i vo vzťahoch vnútri spoločnosti, kde sa jednotlivé organizačné jednotky a príslušní pracovníci stávajú navzájom dodávateľmi a zákazníkmi.
 • Motivovať pracovný kolektív spoločnosti k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokej úrovne kvality práce, uprednostňovať preventívne riešenia na predchádzanie nedostatkom a nezhodám. Poskytovať im k tomu potrebné prostriedky a sústavným vzdelávaním aj zabezpečiť potrebné vedomosti.
 • Zabezpečiť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.

STRATEGICKÉ ZÁMERY

 • Poskytovať komplexné služby zákazníkom súvisiace s dodávkami čerpacej techniky SIGMA
 • Rozširovať poskytovanie komplexných dodávateľsko-inžinierskych dodávok čerpacej techniky ,,na kľúč."
 • Presadiť sa ako jeden z významných partnerov priemyselných a energetických podnikov pre dodávky čerpacej techniky.
 • Zabezpečovať rozvoj manažérstva kvality s dôrazom na rast profesijnej úrovne pracovníkov a vysokej spokojnosti zákazníkov.

CIELE KVALITY

Spoločnosť si stanovila povinnosti vedenia a pracovníkov na zabezpečenie strategických cieľov na obdobie roku 2012 – 2013 a to hlavne:
 • neustále zlepšovanie spokojnosti zákazníkov s dôrazom na dobu dodania a kompletnosti dodávok
 • dosahovanie zisku a zlepšovanie finančnej stability spoločnosti
 • zlepšovať profesionálnu kvalitu pracovníkov periodickým školením